Görme Engelliler İçin Kurulan Dernek ve Vakıflar

1. Türkiye körler vakfı : http://www.tkorlervakfi.org.tr/

2. Mersin görme engellileri kalkındirma derneği: https://www.turged.org.tr/icerik.php?id=35

3.Altı nokta körler vakfı: http://www.altinokta.org.tr/

4. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı: http://www.altinoktavakif.org.tr/

5.Görme özürlüler derneği: https://www.gozder.org.tr/

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İçin Kurulan Dernek ve Vakıflar

Dernek Nasıl Kurulur? | Mıhcı Hukuk Bürosu

DİSLEKSİLİ ÇOCUKLAR VAKFI

Vakfın amacı bireylerin yaşam standartlarını geliştirici ürün ya da ürünler üretmek, ve öğrenme güçlüğü çeken çocuk- aile ve eğitmenlere onların yasal hakları hakkında bilinç oluşturmak, ekonomik, sosyal ve akademik anlamda yalnızlık çeken bu bireylere akademik/sosyal/ekonomik destek vermek, ayrıca bu bireyleri ve ailelerini her türlü platformda temsil etmek, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı veya Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken ve/veya “DİS GRUBU” adı altında toplanan ve kendi içinde çeşitli gruplara ayrılan DİSLEKSİ, DİSGRAFİ ve DİSKALKULİ adları verilen ve tıp alanında tanılanıp eğitim hayatında yeni yeni fark edilen bu olgunun toplum da bilinirliliğini ve farkındalığını yaratmaktır.

Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup, adresi Mutlukent Mahallesi 1979. Cadde No.15/2 Ümitköy/Çankaya – Ankara’dır.

http://www.tdcv.org.tr/blog/vakif-senedimiz

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği

Derneğin Adı“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği” dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır.

Derneğin amacı, bu bozuklukların erken tanınması, uygun tedavi ve eğitim olanaklarının sağlanması ve yaygınlaştırılması, karşılaşılan sorunlara uygun ortak çözümlerin bulunması yönünde çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak olan çalışmalara öncü ve destek olmak üzere aileleri, eğitimcileri ve tedavi ekibini bir araya getirerek bu alanda güç birliği oluşturmaktır

https://disleksiozelogrenmedernegi.org/dikkat-eksikligi-hiperaktivite-bozuklugu-dehb/

Disleksi ve Hiperaktivite Derneği

Disleksi, hastalık veya bozukluk değildir! Özel öğrenme güçlüğü ve algılama farklılığı olan çocuklarımızın yanındayız. Geleceğimizin Farkındayız…Farklıyız Çünkü Bu Farkındalığı ortaya çıkarmak için yola çıktık ve bu yolda yürüyoruz çocuklarımız için…. • Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması, • Uluslararası Kongreler Düzenlenmesi • Ailelerimizin Bilinçlenmesi • Ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik Atölyeler • Ülke çapında yaygınlaştırılması, • Dünya standartlarına getirilmesi, • Eğitim kadrolarının yetiştirilmesi • Özendirilmesi, • Eğitim ve çalışmalarının yapılmasının sağlanması, • Bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması Özel Öğrenme Güçlüğünü (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi) doğru bir şekilde ifade edip, “hastalık” veya “bozukluk” olmadığını anlatmayı görev biliyoruz.

https://www.dis-der.com/disder-455434

Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği

Derneğin amacı, Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği olarak özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite tanısı almış çocukların eğitim hakları, sosyal ve yasal hakları ile kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasını sağlamak ve ailelere destek sunmaktır.

https://disleksidernek.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir