Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir.

Öğrenme güçlüğü belirtileri

Okul öncesi dönem belirtileri: 

 • Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme, 
 • Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık, 
 • Motor hareketlerin gelişmesinde yavaşlık (Örn; ayakkabı bağlanmak ya da düğme iliklemede güçlük, sakarlık)

İlköğretim dönemi belirtileri: 

 • Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk, 
 • Matematik işaretlerini karıştırma (Örn; “x” yerine “+”), 
 • Kelimeleri tersten okuma (Örn; “ev” yerine “ve”), 
 • Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme, 
 • Saati öğrenmede zorluk, 
 • Yön kavramlarını ayırt edememe (sağ-sol, kuzey-güney), 
 • Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık, 
 • Arkadaşlık kurmada zorluk, 
 • Ev ödevlerini unutma, 
 • Nasıl çalışması gerektiğini bilememe, 
 • Mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekme. 
 • Öğrenme güçlüğü çeken her çocuk farklıdır ve birbiriyle aynı özellikleri taşımaz. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.

https://www.medicalpark.com.tr/ogrenme-guclugu-nedir/hg-1401#:~:text=%C3%96%C4%9Frenme%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC%3B%20dinleme%2C%20konu%C5%9Fma%2C,da%20zorluk%20ya%C5%9Famas%C4%B1na%20neden%20olmaktad%C4%B1r. adresinden alınmıştır.

Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Öğrenme güçlüğünün bir zekâ sorunu, bir hastalık değil, ‘farklılık’ tır.

 • Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir.
 • Beyinle ilgili detaylı bir inceleme yapılıp sorun nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır.
 • Çoğunlukla ilaç kullanılmamaktadır. İlaç eğer çocukta öğrenme güçlüğüne eşlik eden kaygı, depresyon gibi hastalıklar varsa tercih edilmektedir.
 • Psikoeğitimle tedavi desteklenmelidir.
 • Öğretmen ve aile ile işbirliği yapmalıdır.
 • Okulun programının da takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun çalışma planının yapılması gerekmektedir.
 • Uzmanın aile ve çocukla birlikte çalışıp, öğrenme kolaylıklarını çocuğa göre düzenlemesi gerekmektedir.

Bu sorunun aşılması için ailelerin çocukla beraber belli bir eğitim alması gerekmektedir.

Çocuğunda öğrenme güçlüğü olduğunu fark eden ailenin ilk işi, çocuğu olduğu gibi kabul edip çocuğuyla beraber eğitim almak olmalıdır.

Çocuğuna uygun egzersizi yaptırmalıdır. Örneğin; 1. sınıfta geç okumaya geçmiş bir çocuk için 10’ar dakikalık okuma seansları yapabilir ve çocuk da bunu taklit edebilir. Çocuğun yazması çok zorlanmamalı, egzersizler yavaş yavaş yaptırılmalıdır. Çocuklar bazı harfleri yanlış çizer, mesela B ve D’yi karıştırır. 1, 3 ve 7’yi ters yapar. Bunlar tipik belirtirdir. Özellikle okuma sırasında atlamalar yaparlar, ve’yi ev diye, çok’u koç diye okurlar.

Bu şekildeki atlamalar ilkokul birinci sınıfta düzeltilmediyse çocuk gelecek yıllarda akademik başarıda zorluklar yaşayabilir. Kimi zaman lise son sınıfa kadar gelmiş çocuklarda bile öğrenme güçlüğü görülmekte ve düzeltilmektedir.

Zamanında Müdahale Önemlidir!

Ailenin öğrenme güçlüğü sorununu dikkate aldığı zaman 8 aylık tedavi ile bu şikâyet sona erdirilebilmektedir.

Ancak aile bu sorunu fark etmesine rağmen ciddiye almazsa sorunun çözümü için harekete geçmezse çocuk hayatının bir aşamasında okumaktan kaçmak gibi dersin başına oturmak istememe gibi kaçma davranışları ve davranış bozuklukları göstermektedir.

Bu davranışları engellemek için çocuğu anlayışla karşılayıp, gerekli yardımı almasını sağlamak gerekir.

Bazen ders çalışma konusunda anne-baba ihtilafa düşüyor, aralarındaki ilişki bozuluyor. Bu ve benzer olayların önüne geçebilmek amacıyla çocuğun ders çalışmasını sağlamak için araya gölge öğretmen, yardımcı abla koyabilirler ya da bu işi teknik olarak öğreten bir kurumdan destek alabilirler.

Ailelere burada düşen görev, çocuklarının farklı olan özelliklerini bulup, iyi taraflarını öne çıkarmak olmalıdır. Çünkü bu çocuklar zihinsel engelli olmadıkları için birçok işi başarılı şekilde yapabilirler.

Einstein ve Van Gogh’un öğrenme güçlüğü çektiği söylenir, öğrenme güçlüğü müdahale edildiği takdirde düzeltilebilmektedir.

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir.

Öğrenme güçlüğü belirtileri

Okul öncesi dönem belirtileri: 

 • Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme, 
 • Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık, 
 • Motor hareketlerin gelişmesinde yavaşlık (Örn; ayakkabı bağlanmak ya da düğme iliklemede güçlük, sakarlık)

İlköğretim dönemi belirtileri: 

 • Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk, 
 • Matematik işaretlerini karıştırma (Örn; “x” yerine “+”), 
 • Kelimeleri tersten okuma (Örn; “ev” yerine “ve”), 
 • Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme, 
 • Saati öğrenmede zorluk, 
 • Yön kavramlarını ayırt edememe (sağ-sol, kuzey-güney), 
 • Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık, 
 • Arkadaşlık kurmada zorluk, 
 • Ev ödevlerini unutma, 
 • Nasıl çalışması gerektiğini bilememe, 
 • Mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekme. 
 • Öğrenme güçlüğü çeken her çocuk farklıdır ve birbiriyle aynı özellikleri taşımaz. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.

https://www.medicalpark.com.tr/ogrenme-guclugu-nedir/hg-1401#:~:text=%C3%96%C4%9Frenme%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC%3B%20dinleme%2C%20konu%C5%9Fma%2C,da%20zorluk%20ya%C5%9Famas%C4%B1na%20neden%20olmaktad%C4%B1r. adresinden alınmıştır.

Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Öğrenme güçlüğünün bir zekâ sorunu, bir hastalık değil, ‘farklılık’ tır.

 • Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir.
 • Beyinle ilgili detaylı bir inceleme yapılıp sorun nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır.
 • Çoğunlukla ilaç kullanılmamaktadır. İlaç eğer çocukta öğrenme güçlüğüne eşlik eden kaygı, depresyon gibi hastalıklar varsa tercih edilmektedir.
 • Psikoeğitimle tedavi desteklenmelidir.
 • Öğretmen ve aile ile işbirliği yapmalıdır.
 • Okulun programının da takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun çalışma planının yapılması gerekmektedir.
 • Uzmanın aile ve çocukla birlikte çalışıp, öğrenme kolaylıklarını çocuğa göre düzenlemesi gerekmektedir.

Bu sorunun aşılması için ailelerin çocukla beraber belli bir eğitim alması gerekmektedir.

Çocuğunda öğrenme güçlüğü olduğunu fark eden ailenin ilk işi, çocuğu olduğu gibi kabul edip çocuğuyla beraber eğitim almak olmalıdır.

Çocuğuna uygun egzersizi yaptırmalıdır. Örneğin; 1. sınıfta geç okumaya geçmiş bir çocuk için 10’ar dakikalık okuma seansları yapabilir ve çocuk da bunu taklit edebilir. Çocuğun yazması çok zorlanmamalı, egzersizler yavaş yavaş yaptırılmalıdır. Çocuklar bazı harfleri yanlış çizer, mesela B ve D’yi karıştırır. 1, 3 ve 7’yi ters yapar. Bunlar tipik belirtirdir. Özellikle okuma sırasında atlamalar yaparlar, ve’yi ev diye, çok’u koç diye okurlar.

Bu şekildeki atlamalar ilkokul birinci sınıfta düzeltilmediyse çocuk gelecek yıllarda akademik başarıda zorluklar yaşayabilir. Kimi zaman lise son sınıfa kadar gelmiş çocuklarda bile öğrenme güçlüğü görülmekte ve düzeltilmektedir.

Zamanında Müdahale Önemlidir!

Ailenin öğrenme güçlüğü sorununu dikkate aldığı zaman 8 aylık tedavi ile bu şikâyet sona erdirilebilmektedir.

Ancak aile bu sorunu fark etmesine rağmen ciddiye almazsa sorunun çözümü için harekete geçmezse çocuk hayatının bir aşamasında okumaktan kaçmak gibi dersin başına oturmak istememe gibi kaçma davranışları ve davranış bozuklukları göstermektedir.

Bu davranışları engellemek için çocuğu anlayışla karşılayıp, gerekli yardımı almasını sağlamak gerekir.

Bazen ders çalışma konusunda anne-baba ihtilafa düşüyor, aralarındaki ilişki bozuluyor. Bu ve benzer olayların önüne geçebilmek amacıyla çocuğun ders çalışmasını sağlamak için araya gölge öğretmen, yardımcı abla koyabilirler ya da bu işi teknik olarak öğreten bir kurumdan destek alabilirler.

Ailelere burada düşen görev, çocuklarının farklı olan özelliklerini bulup, iyi taraflarını öne çıkarmak olmalıdır. Çünkü bu çocuklar zihinsel engelli olmadıkları için birçok işi başarılı şekilde yapabilirler.

Einstein ve Van Gogh’un öğrenme güçlüğü çektiği söylenir, öğrenme güçlüğü müdahale edildiği takdirde düzeltilebilmektedir.

https://npistanbul.com/cocuk-ergen/ogrenme-guclugu-nedir adresinden alınmıştır.

Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Videolar

https://npistanbul.com/cocuk-ergen/ogrenme-guclugu-nedir adresinden alınmıştır.

Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Kitap Önerileri

Unutmamak gerek ki disleksi çocukların seçeceği kitaplar konusunda daha dikkatli olmalısınız. Disleksi bir çocuk okumada ve imgelemede yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla kitaplardan hep kaçar.

Size önereceğim ”Saftirik” kitap dizisi oldukça eğlenceli ve aynı zamanda kolay okunabilen bir kitap. Sayfalarda oldukça az yazı ve her sayfada hikayeyi destekleyen bir resim var. Resimler disleksi çocuğun okuma sırasında imgeleme ile ilgili sorununa bir çözüm getiriyor. Böylece kitabı daha kolay anlayıp önceki bölümlerini hatırlayabiliyor. Az yazılı ve büyük puntolu olması da disleksi çocuğun kitap korkusunu azaltıyor.

Tek problem kahramanların isimlerinin yabancı olması. Eğer çocuğunuz kabul ederse isimleri Türkçe ‘ye çevirebilirsiniz.

“Günler geçip gidiyor, okumakta hâlâ zorlanıyorum ve gerçekten de çok üzülüyorum. Bazen o kadar üzülüyorum ki, hastaymış numarası yapıyorum, okula gitmem gerekmiyor böylece. Neden ben de diğer çocuklar gibi olamıyorum? Neden okuyamıyorum? Belki de çok iyi okuyamamamın bir sebebi vardır: Disleksi. Evet, bende disleksi var, ama sorun değil. Okumayı, yazmayı öğrenebilmek için çok daha fazla çalışmam, çok daha uzun süre pratik yapmam gerekiyor, ama buna değer! Hem de böyle özel bir yeteneğim varken! Belki bir gün ben de Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Beethoven gibi ünlü olurum ya da belki Tom Cruise gibi bir film yıldızı olurum. Onlarda da disleksi vardı!”

TÜBİTAK Popüler BilimKitapları309

Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Dokümanlar

Özel Eğitim Öğrencileri İçin Ders Kitapları: http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/

Öğrenme Güçlüğü ve Başarı

   2009 İngiltere En İyi Yeni Öğretmen Ödülü’nü Edward Vickerman aldı.

Edward Vickerman, okulda 7 yaşındaykenki anısını hiç unutmuyor; Öğretmen bütün harfleri alfabetik olarak sıralamasını istediğinde Edward sadece d harfine kadar sıralayabildi. Harfleri ne işitsel ne de görsel olarak tanıyabiliyordu.

Edward’ın babası ve erkek kardeşi de dislektik. Babası okulda aptal olarak anıldığını söylüyor. Şu anda babasının mobilya restore eden bir şirketi var.

Edward, aile şirketinde çalışmayı istemeyince bir otelde çalışmaya başladı. Bu arada otel yönetiminden mezun oldu ve bir senelik öğretmenlik kursunu tamamladı. Şimdi başarılı bir öğretmen ve yönetici.

Edward disleksisi yüzünden tahtaya yazmıyor ve teknolojiden destek alarak derslerini projeksiyondan yapıyor. Edward’ın öğrencileri onun ders tekniğinden çok keyif alıyorlar. Edward bir görüşmede şöyle söyledi:”Disleksiden dolayı farklı ve yaratıcı düşünüp, tahtadan dışarı çıktım!’’


Kaynak: http://www.guardian.co.uk/education/2009/oct/27/teaching-awards-dyslexia-special-needs
 

21. Yüzyılın Willy Wonka’sı Louis Barnett

     Kendisine disleksi ve dispraksi tanısı konulan ve okulda eğitimini tamamlayamadığı için eğitimine evden devam etmek durumunda kalan bu 16 yaşındaki genç, negatif durumunu pozitife çevirmeyi başarmış.

Evinde hobi olarak başlattığı çikolata yapımını büyütüp çikolata fabrikası açan Louis’in başarı hikayesi eğitimde zorluk yaşayan her zeki çocuk için iyi bir örnektir. Louis okulda çikolata (chocolate) kelimesini doğru bir şekilde yazamadığı için kendi çikolata fabrikasının adını da kendi yazabildiği gibi koydu CHOKOLIT!!

Şu anda çikolataları Sainsbury’s ve Waitrose gibi marketlerde satılıyor.

Louis’in annesi okulda kimsenin Louis’i anlamadığını, kelime haznesi ve genel kültürünün harika olmasına rağmen okulda Louis’in eksik matematik ve yazı bilgisine fokuslanıldığını bu yüzden de oğlunu 11 yaşında okuldan alıp evde eğitimine destek vermek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Louis sağladığı başarı ile 2007 Genç Girişimciler Ödülünü kazanmıştır.

Kaynak: http://: http://www.chokolit.co.uk/

Alexandar’ın Günlüğünden;

Sarı saçlı, mavi gözlü, gülümseyen yüzlü bir erkek çocuğuyum. İnsanlar, anneme ne kadar yakışıklı ve şanslı biri olduğumu söylüyor. Fakat görünenin aksine hayatım karma karışık sürmekte;

Örneğin, hecelememin yetersizliğinden kelimelerin okunması, hiyeroglif yazısı gibi güç ve anlamsız geliyor. Hikâye yazmaya gelince, o da bir felakete dönüşüyor.

Eski okulumda dersinizi bitirinceye kadar teneffüse çıkmak yasaktı, ders içinde öğretmenimin verdiklerini bitiremediğimden hiç bir şekilde tenefüse çıkıp oyun oynamakta mümkün olmuyordu.

Öğretmenlerim zeki olduğumu söylemelerine rağmen, öğrenme konusunda hiç gayret göstermediğimi de söylüyorlardı. Öğretmenlerin benimle konuşmaları sadece bağırmalar şeklinde olmaktaydı. Diğer erkek çocukların benimle alay etmeleri beni yalnızlığa ve mutsuzluğa götürdü. Bu, beni kimsenin bulunmadığı bir adada yaşayan, kaybolmuş ve yalnızlığa itilmiş biri haline dönüştürmüştü.

Hayat hayattır, okul okuldur.


Yazan Alexandar – 9 yaşında disleksili bir çocuktur.
The Dyslexia Institute (UK ) izniyle.

Haydi Biraz da Eğlenerek Öğrenelim

Uzun Cümle Kurumu İçin Yöntem

      Disleksi çocuklar yazı yazmada ve kendilerini yazı ile ifade etmede zorluk çekerler. Bu yüzden okudukları bir parçayla ilgili soruları cevaplarken en kısa cümleleri kurarlar. Bu noktada onlara yardım etmek size düşüyor.

 • Çocuğunuzun karmaşık yapılı bir cümle kurabilmesi için en baştan başlamanız gerek. Çocuğunuza özne ve yüklemden oluşan basit bir örnek verin.
 • Kedi oturuyor.
 • Sonra soru sormaya başlayın ve çocuğunuzu da bu soru oyununa katın.
  Soruyu cevaplayarak cümleyi tekrar yazın.

  *Kedi nerde oturuyor?Kedi paspasın üstünde oturuyor.

  *Nasıl bir kedi?

  Büyük kedi paspasın üstünde oturuyor.

  *Paspas nerde duruyor?
  Büyük kedi kapının önündeki paspasın üstünde oturuyor.
  *Nasıl oturuyor?

  Büyük kedi kapının önündeki paspasın üstünde mutlu mutlu oturuyor.
  Bu soruları hazırlarken 5N1K tekniğini kullanabilirsiniz. Açılımı ne-neden-ne zaman-nasıl ve kim soru kelimeleridir.

Kaynak: http://disleksi.blogspot.com/

İSKAMBİL KARTLARIYLA OYNANAN ÇARPMA OYUNU


        Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar çarpım tablosunu öğrenmekte güçlük çekebilirler. Çarpım tablosunu daha hızlı öğrenme tekniklerinden biri de oyundur. İşte size iskambil kartlarını kullanarak oynayabileceğiniz bir oyun;

 • Kral ve Kraliçe’yi iskambil destesinden ayırın.
 • Her bir Vale’nin üstüne 11,As’ın üstüne 12 yazın.
 • Kartları karıştırıp tersini çevirin.
 • Üstten ilk ikisini çevirip açın ve ortaya koyun.
 • Çarpımın sonucunu doğru olarak söyleyen kişi yerdeki kartları alır.(örn.3 ve 6’yı açtıysanız 18 diyen kazanır.)
 • Deste bitiğinde oyun biter ve en çok kartı olan kazanır.

Çocuğunuzun yaptığı yanlışlar yerine bildiklerine odaklanın!!