Kaynaştırma Eğitimi

  2018 yılında güncellenen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim” olarak tanımlanmıştır.

  Dünya’da ve artık yavaş yavaş ülkemizde de özel gereksinimi olan bireylere fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik birçok girişimde bulunulmaktadır. 80’li yıllardan sonra AB tarafından hazırlanan sözleşmelerde ve stratejilerde yetersizliği olan bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi eşit haklara sahip olduklarının ve bu bireylerin toplumla daha fazla bütünleşmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir. Bu girişimler ülkemizde bazı yasal düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Aşağıda ülkemizde kaynaştırma/bütünleştirmeye ilişkin çıkarılan yasal düzenlemeler hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Özel Eğitimde Kaynaştırma Öğrenci Nedir? Kaynaştırma Uygulamaları ve Amacı

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin eğitim performansları ve gereksinimleri doğrultusunda BEP’lerini (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlamak amacıyla BEP geliştirme biriminin oluşturulması zorunludur. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini akranlarıyla birlikte aynı sınıfta tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilir. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim verilen sınıflara eşit sayıda ve her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir. Bu sınıflarda öğrenciler genel eğitim programını takip ederler. Öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) okulda uygulanan genel eğitim programına dayanılarak hazırlanır. Öğrenciye gereksinim duyduğu derslerde destek eğitim verilir. Destek eğitim verilebilmesi için okulda destek eğitim odası açılır. Öğrencinin destek alacağı dersler ve haftalık ders saati BEP geliştirme birimi tarafından belirlenir. Destek eğitim odasında alınan derslerin saati toplam ders saatinin %40’ını aşmamalıdır. Destek eğitim, okulun ders saatleri içinde ya da dışında planlanabilir.

https://www.ahenkrehabilitasyon.com/ozel-egitimde-kaynastirma-egitimi/ adresinden alınmıştır.

Kaynaştırma öğrencisi nedir?

Öğrenmesiyle ilgili özel durumu, devlet hastanesinden heyet raporuyla belgelenen çocuğa kaynaştırma öğrencisi deniyor. Kaynaştırma öğrencisi olarak özel eğitim alacak çocukların özellikleri 5 başlık altında incelenir. Bu çocukların aşağıdaki tabloda verdiğimiz özelliklerin bir kısmını taşımaları beklenir.

Fiziksel ÖzellikleriSosyal ÖzellikleriAkademik özellikleriKişilik ÖzellikleriAile ve Çevre Özellikleri
Öz bakımını yapamamasından kaynaklanan olumsuz dış görünüşDuygu ve düşünceleri dile getirememekSoyut kavramları öğrenmede güçlükKendine güvensizlikYetersiz ekonomik durum
DurgunlukDurumlara basit tepkiler vermekDikkatsizlikBaşarılı olmaya karşı isteksizlikEğitim düzeyinde düşüklük
El-göz koordinasyonu eksikliğiKonuşma eksikliğiİşitsel ya da görsel başarıSorumluluk almaya karşı isteksizlikFazla çocuk sayısı
HareketsizlikYeni durumlara ayak uyduramamakBaşarısızlık karşısında hemen yılmakBenlik duygusunda zayıflıkGergin aile içi ilişkiler
İçgüdüsel hareketler ve tiklerZayıf sosyal ilişkiler kurmakGrup çalışmalarında başarısızlıkSaldırganlıkÇocuğun geleceği hakkında kaygı duyma
Yürümede ve dengede bozuklukEtkinliklere katılmamak, sorumluluk almamakSınırlı ilgi alanıKaramsarlık
Yetersiz beden gelişimi, baş ve vücut arasında oran farkıKısa süren heveslere sahip olmakŞiddet eğilimi
İşitme, konuşma, görmede veya zihinde gerilikAlınganlıkÇabuk kırılma
Nezaket ve görgü kurallarına uymamak

Bu bağlamda;

Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Sorular ve Cevaplar - HangiSoru.com

Kaynaştırma Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Kaynaştırma türleri 3’e ayrılır:

Tam zamanlı kaynaştırma: Bu tür eğitimde çocuk normal sınıfta, tam gün eğitim alır. Bu sınıflarda eğitim alan çocukların engel oranı düşük, iletişim özellikleri biraz daha gelişmiş olmalı ve en az 15 dakika yerinde oturabilmelidir.

Yarı zamanlı kaynaştırma: Bu eğitimde çocuk özel eğitim almaya devam eder ancak bazı dersleri yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte, aynı sınıfta alır ya da etkinliklere katılır.

Tersine kaynaştırma: Bu eğitim tarzında ise çocuğun herhangi bir yetersizliği yoktur, talep edilirse kaynaştırma sınıflarında eğitim görebilir.

Çocuk uygun sınıflara yerleştirildikten sonra, ciddi bir ayrım yapılmadan eğitime başlanır. Bu sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olan her çocuğun kendi özel eğitim programı vardır ve öğretmenler, bu programlar doğrultusunda öğrenimi sürdürürler. Bu süreç içerisinde çocuk, hem kendi özelliklerine göre eğitim alır hem de kaynaştırma öğrencisi olmayan diğer çocukların öğrenme stiline aşina olur.

Bu aşamada öğretmenin kaynaştırma öğrencisinin eksiklikleri kadar yeterliliklerini de bilmesi önemlidir. Örneğin, bir çocuğun görsel öğrenimi daha iyiyse çeşitli materyaller kullanarak eğitime dahil etmesi çocuğun başarısını arttırır. Yani temel olan, çocuğun her yönüyle eğitimci tarafından tanınmasıdır.

Öğretmenin sabrı, bilinci ve yeterliliği de kaynaştırma eğitimde önemli bir husustur.

  • Çocuğu teşvik etmek,
  • İlgisini daimi tutmak,
  • İletişim kurmak,
  • Ayrımcılık yapmamak,
  • Destek vermek,
  • Aileyi ve diğer öğrencileri bilinçlendirmek,
  • Yönetime geri bildirimler yapmak,
  • Çocuğun yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını öğretmek öğretmenin görevidir. Bu yüzden doğru eğitimciyle çalışmak, kaynaştırma öğrencisinin başarısını yükseltecektir.

https://www.anneysen.com/1-6-yas-cocuk/makale/cocuk-gelisimi-kaynastirma-egitimi-nedir_378 adresinden alınmıştır.

kaynaştırma eğitiminin engelli çocuğa faydaları nelerdir

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinimli çocuklar kendi akranlarıyla birlikte eğitim alabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yeteneklerini doğru kullanabilmesi ve normal hayata karışması için kaynaştırma eğitimi alabilir. Bu sayede çocukların kendine güveni artar, sınıf ortamı çocukların gereksinimlerine göre düzenleneceği için sınıf içindeki başarı oranı artar, çocukların takdir edilme ve sorumluluk duyguları gelişir.

Kaynaştırma uygulamaları, dil ve konuşma geriliği olan çocukların iletişim ve konuşma becerilerinin gelişmesini sağlar. Kaynaştırma eğitimi alan öğrencinin sınıfında bulunan diğer öğrencilerinde farkındalık düzeyi artmış olur. Özel gereksinimli öğrencilerin farkına varırlar ve onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.

Bu sayede empati duyguları da gelişir. Bu çift yönlü iletişim hem özel gereksinimli öğrenciyi hem de sınıfında bulunan diğer öğrencileri olumlu yönde geliştirir ve kişiliklerine olumlu katkı sağlar.

 https://www.atlantisrehabilitasyon.com/idet/22/27/kaynastirma-egitimi-neden-onemlidir-kimlere-uygu#:~:text=Kayna%C5%9Ft%C4%B1rma%20uygulamalar%C4%B1%2C%20dil%20ve%20konu%C5%9Fma,%C3%B6%C4%9Frencilerinde%20fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20d%C3%BCzeyi%20artm%C4%B1%C5%9F%20olur. adresinden alınmıştır.

Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Dokümanlar

Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Videolar