İşitme Engelliler

Bireyin herhangi bir frekansta verilen sesi işitmemesi durumunda “işitme engeli” var demektir. İşitme engeli ve tiplerinin farklı dereceleri bulunmaktadır.
Duyma yetisini tamamen yada kısmen kaybetmiş kişilere “İşitme engelli” denir.
İşitme engeli olan birey, işitme engelinden dolayı özel eğitimi gerektiren kişidir.

İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur. İşitme engelli birey işitme kaybına bağlı olarak dil, iletişim, bilişsel gibi gelişim alanlarında yetersizlik yaşayan bireyi tanımlamaktadır.

İŞİTME KAYBININ NEDENLERİ:
İşitme kaybı doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere yaşamın üç
farklı döneminde ortaya çıkabilir.
İşitme kaybı doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere yaşamın üç
farklı döneminde ortaya çıkabilir.

Doğum Öncesi Nedenler:
• Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalık (özellikle kızamıkçık, kabakulak, sarılık …)
• Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi
• Hamilelik döneminde annenin ototoksit ilaç ve alkol kullanımı
• Hamilelik döneminde geçirilen kazalar
• Kan uyuşmazlığı
• Genetik faktörler
• Akraba evliliği

Doğum Anı Nedenler:
• Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar (kordon dolanması, oksijensiz kalma …)
• Düşük doğum ağırlığı
• Erken doğum
• Bebekte kan değişimini gerektiren sarılık
• Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme

Doğum Sonrası Nedenler:
• Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme
• Çocukluk hastalıkları (havale, menenjit, kızamıkcık, kızıl…)
• 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı (otit)
• Çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, baş veya kulaklara şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa sokulan cisimler)
Bunlara rağmen işitme yetersizliğinin nedeninin bilinemediği durumlar da vardır.

Erken Tanının Önemi

* Engelin erken tanılanması işitme engelli çocuğun psikolojik, sosyal, zihinsel gelişimi yönünden çok önemlidir.
*Çocuğun iletişim becerileri artar, sosyal uyumu gelişir.
*Ailenin çocuğun durumundan bir an önce haberdar olup, buna uyum sağlamasına yardımcı olur.
*Çocuğun eğitiminde kolaylık sağlar.
*Sağaltım açısından avantaj sağlar.
*İşitme cihazları erken takılır.
*TedEngelin erken tanılanması işitme engelli çocuğun psikolojik, sosyal, zihinsel gelişimi yönünden çok önemlidir.
*Çocuğun iletişim becerileri artar, sosyal uyumu gelişir.
*Ailenin çocuğun durumundan bir an önce haberdar olup, buna uyum sağlamasına yardımcı olur.
*Çocuğun eğitiminde kolaylık sağlar.
*Sağaltım açısından avantaj sağlar.
*İşitme cihazları erken takılır.
*Tedavide kolaylık sağlar.avide kolaylık sağlar.

İşitme Kaybının Belirtileri

*Konuşmalarda ve diğer seslerde belirgin bozukluk
*Söylenenleri anlamakta güçlük çekmek
*Söylenenlerin birkaç kez tekrarlanmasını istemek
*Televizyonun ve radyonun sesini fazla açmak
*Toplu konuşmalardan çekilmek uzaklaşmak
*Konuşurken sürekli yüze bakma
*arkadan seslenildiğinde duymakta zorluk çekme
*Bebeklerde seslere tepkisiz olma

İşitme Kaybının Tedavi Yöntmleri

*İşitme kaybı olan bireylere uzmanlarca işitme cihazları önerilmektedir.
*Geçici işitme kayıplarında uzman doktor kontrolünde ilaçlar kullanılmaktadır.
*Bazı tür işitme kayıpların da koklear implant takılarak tedavi youna gidilir.

İşitme kaybının derecesine göre sınıflandırma: Çok ileri derecede işitme
kaybı olan ve işitme cihazı kullanması zorunlu olanlar işitmeyen, hafif ve orta
derecede işitme kaybı olanlar ağır işiten olarak tanımlanmaktadır.

İşitme Engelli Birey İle İlgili Bilgilendirmeler

İşitme Engelliler Okuduklarını Anlayabiliyor Mu?

İşitme engellilerin ana dili işaret dilidir, Türkçe sonradan öğrendikleri ikinci dildir.

Kendi dillerini çok iyi biliyor olsalar da Türkçe’ de okur-yazar oranı oldukça düşüktür.

İşaret dili dilbilgisi yapısı, Türkçe’ ye göre farklı olduğu için okuduklarını anlama noktasında zorluk yaşarlar.

İşaret dilindeki kelime haznesi Türkçe’ ye göre oldukça zayıftır. bu yüzden birçok kelime işitme engellilerine yabancı gelebilir.

Ör: “Ayakkabı” kelimesini bilirken “pabuç” kelimesi onlara yabancı gelebilir.

-Destek Eğitim Programları-
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Fizyoterapi Programı
İşitme Engelli Destek Eğitim Programı
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme Engelli Film Önerileri

Benim Dünyam; sadece karanlığı görebilenlere, karanlığın anlamını baştan yazdıranların hikayesidir. 1950’li yıllarda Büyükadası’nda geçen hikayede, 2 yaşındayken görme ve duyma yetisini kaybeden bir kız çocuğu, gerçek dünyaya dair hiçbir şey bilmeden büyür. Dış dünyaya karşı da tamamen uyumsuz olan Ela, kendisini engellilere adayan Mahir Hoca ile tanıştıktan sonra, kendisine yabancı olan bir dünyaya kapılarını açacaktır.

Deniz, babasının zorlamasıyla Nurperi ile evlecektir. Otilia konseri için Nurperi’nin yatıyla bir hafta öncesinden Burgazada’ya giden Deniz, burada dalış yaptığı sırada Güneş ile karşılaşır. Deniz, Güneş’in işitme engelli olduğunu düşünür ve onunla iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verir. Genç adam işaret dili ile iletişim kurmaya başlayınca Güneş de onun işitme engelli olduğunu düşünmeye başlar. İkisi arasında kısa sürede büyük bir tutku oluşur. Deniz, babası, Nurperi ve Güneş’in gizli aşığı Doruk’a rağmen kalbinin sesini Güneş’e duyurmak için çabalar.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babası tarafından yetiştirilen Barfi, sağır ve dilsiz olarak doğmuş; ancak hayat dolu ve son derece pozitif biri olarak büyümüştür. Aynı zamanda bir hayli haylaz bir genç olan Barfi’nin başı sık sık derde girmektedir. Yaşadığı şehre taşınan Shruti Ghosh isimli genç kadınla tanıştığında ise daha önce hiç karşılaşmadığı duygularla tanışmaya başlar. Barfi, üç ay içerisinde başka biriyle evlenecek olan Shruti’ye ilk görüşte vurulur, Shruti de zamanla ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Shruti, ailesi ve çevresi tarafından büyük tepkilere maruz kalır. Ailesi, kızlarının ‘normal’ biriyle evlenmesini ve ‘normal’ bir hayat sürmesini istemektedir ve bu birlikteliğin gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Yıllar sonra yolları tekrar kesiştiğinde Barfi’nin kalbinde başka biri vardır; Shruti içinse seçim yapma zamanıdır… Hint sinemasının son dönemdeki en ses getiren yapımlarından biri olan Barfi!, ülkesinin sınırları dışından da bol övgü almıştı.

2005 yapımı güzel bir Hint/Amerikan filmi. Hayatını karanlıkta yaşamaya mahkum sağır ve kör bir kızın, öğretmeni sayesinde hayatın abece’sini öğrenmesinin konu edildiği, dram yönünün sömürülmeyip sadece ortaya konulduğu, sürükleyici ve izlenesi bir eser. Kızlarına belli kalıpların içerisinde baktıkları için başarılı olamayan bir aileye, öğretmen bakış açısının bolluğu ile karşılık veriyor ki bu sayede imkansızı -bu da asla öğrencisine öğretmediği bir kelime- başarıyor.

İşitme Engelliler Kısa Film

CODA

 Children Of Deaf Adults kısaltması olan ve ebeveyni işitme engelli olup kendisi işitme engelli olmayan; iki dil ve iki kültürle yaşayan çocuklardır.
Coda olan çocuklar; anne ve babalarının kulağı, dili oluyor. Küçük yaşlarda sorumluluk alıyorlar ve anne babalarının dış ilişkilerinde köprü görevi görüyorlar…

Çocuklar İçin Bilinçlendirici Çizgi Filmler

Samsung Electronics Türkiye, 0-5 yaş aralığındaki işitme engelli çocukların okul öncesi eğitimlerini desteklemek adına Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) ile yeni bir proje hayata geçiriyor. Ses Getirenler Projesi’yle işitme engelli çocukların erken çocukluk ve okul öncesi dönemde akranlarıyla paralel bir gelişim göstermeleri hedefleniyor.

0-5 yaş aralığındaki işitme engelli çocukların gelişimlerini sürdürebilmeleri için mümkün olan en erken yaşta bakımverenleri ve aileleri tarafından özel bir eğitime tabi tutulmaları gerekiyor. Bu süreçte ailelerin, işitme engelli çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmeleri önem taşıyor.

İşitme Engeli Olan Bireylerin Başarıları

LUDWİG VAN BEETHOVEN

Klasik müziğin dünyaca kabul gören dehası Ludwig van Beethoven 17 Aralık 1770’te Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağladı ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edildi. 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 32 piyano sonatı, 16 yaylı dörtlüsü ve hayatı boyunca yazdığı tek opera olan Fidelio en çok bilinen eserlerindendir. Almanya’nın Bonn şehrinde doğan ve çok küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı olan yeteneği babası ve ilk müzik öğretmeni olan Johann van Beethoven tarafından fark edilen Beethoven daha sonra besteci ve orkestra şefi Christian Gottlob Neefe ile çalışmalarına devam etti. 21 yaşında Viyana’ya yerleşti ve orada Joseph Haydn ile çalıştı aynı zamanda virtüöz piyanist olarak şöhret kazandı. Ölene kadar Viyana’da yaşamını sürdürdü. Yirmili yaşlarının sonlarına geldiğinde işitme sorunları yaşamaya başladı. Hayatının son zamanlarında neredeyse tamamen sağır oldu. 1811 yılında 41 yaşında orkestra şefliğini ve halka açık konserler vermeyi bıraktı. Fakat beste yapmaya devam etti. En çok takdir edilen eserlerini hayatının son 15 yılında besteledi. 26 Mart 1827’de Avusturya Viyana’da vefat etti.

Mandy Harvey

Mandy Harvey işitme engelli bir şarkıcı ve söz yazarı. Duyu yetisini kaybettiğinde üniversitede konservatuvar okuyordu. Şimdiyse zeminden hissettiği titreşimler ve kas hafızası yoluyla şarkı söylüyor. 18 yaşındayken işitme duyusunu kaybeden Mandy Harvey, duyusunu kaybettikten sonra uzun süre bir şey yapmamış, ancak daha sonra kendini müziğe vermiş.
Muscle memory ( yani sıklıkla tekrarladığımız hareketlerin bir süre sonra refleks haline gelmesi) sayesinde iç kulaktan aldığı titreşimler ve akort cihazları yardımıyla şarkı söyleyebilmek için uğraşmış ve başarmış. Mandy ritmi hissedebilmek için ise ayakkabılarını çıkarıyor ve çıplak ayaklarını kullanıyor.

İşaret Dili

İşaret Dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dil. Dilsel ve işitsel yetisini kullanamayan sağır ve dilsizler ise kendi aralarında iletişim kurmak için el hareketleri ile mimiklerini kullanırlar. Jestlerle ve mimiklerle yapılan bu işaretlerin tümüne işaret dili denir.

İletişim kurmak insanlar arasındaki zorunlu durumlardan biridir. Her insan kendini anlatmak ve karşısındakini anlamak için ortak bir iletişim paydasında buluşmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim dilsel ifadelerle, vücut diliyle ve karşılıklı etkileşimle meydana gelir.

İşaret Dili İle İlgili Videolar

İşaret Dili Tarihçesi

İşaret Dili Temel Kavramlar

İşaret Dili Alfabesi

İşaret Dili Selamlaşmalar

İşitme Engelli Bireylerin Ailelerini Bilgilendirme

İki grupta ele alınmaktadır.
Bunlar;
A-Sağırlar: Gerekli düzeltmelerden sonra ana dilini konuşmayı olağan yollardan öğrenmeyi engelleyecek kadar fazla ve bu yüzden özel eğitim gerektiren çocuklardır.
B-Ağır İşitenler: Düzelttikten sonra, iyi işiten kulağındaki işitme kayıpları olağan yollardan ana dilini öğrenmesini ağırlaştıracak derecede olup bu yüzden özel eğitimi gerektirenler ağır işitenlerdir.

AİLELERE ÖNERİLER

1)Doğal ve açık ifadelerle konuşulmalı, ses tonu fazla yükseltilmemelidir.

2)Davranışsal iletişimden (dokunma gibi durumlar) kaçınılmalı ve işitme engelli –çocuğun işitme kalıntısını kullanabilmesi için sözel iletişim kurulmalıdır.

3)Çocuğun hareketleri istenmeyen şekilde olursa hayır diyerek ikaz edilmeli, eğer çocuk sözel cezadan anlamıyorsa yüz ifadenizi değiştirerek istenmeyen bir hareket yaptığının farkında olunmasına yardımcı olunmalıdır.

4)İşitme engelli çocukta normal işiten çocuk gibidir. Diğer çocukların arasına, oyunlarına katılmak ister. Bu nedenle çocuğun sahip olduğu engeli, onun sınıfta bulunmadığı bir zamanda, sınıf arkadaşlarına anlatılmalıdır.

5)İşitme engelli çocuğa konuşmayı kazandırmak için ~tek tek sözcükleri öğretmek yerine günlük doğal ortamlardan yararlanın. En kolay ve kalıcı öğrenme yaşantılarımız aracılığıyla kazanılan öğrenmedir.

6)İşitme engelli çocuğu konuşması için zorlamayın; ama onda konuşma ihtiyacı yaratın. Çocuğu konuşması için zorlamanız onda bıkkınlık yaratacaktır. Konuşmaya ihtiyaç duymasını sağlamak gelişimi için çok daha önemlidir.

7)Çocukluktan ergenliğe geçişte işitme engelli gençlerde işitme engelinden dolayı işiten akranlarıyla arkadaş edinmede güçlükler, cihaz takmada isteksizlik gibi sorunları görülebilir. Bu sorunlar çocuğunuzla kuracağınız yakın ve içten bir iletişim giderilebilir.

8)Çocukluktan ergenliğe geçişte işitme engelli çocuklarında mutlaka yapamadıkları, beceremedikleri şeyler vardır. Gelin biz onların yapamadıklarına beceremediklerine değil de yapabileceklerine güçlü yönlerine bakalım, onları geliştirmeye çalışalım.

9)Çevrenizden size birçok öğüt, fikir verenler olabilir. Sizler ancak deneyimlerine ve bilgisine güvendiğiniz kişilere ve uzmanlara danışın, onların söylediklerini dikkate alın.

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

1)İşitme engelli çocuklar için sınıfta en uygun oturma yeri sağlanmalı, öğretmene en yakın bulunan ve onu en iyi şekilde görebileceği bir yere oturtulmalıdır.

2)İşitme engelli çocukla iletişim kurarken ona dinlemesi ve düşünmesi için zaman tanıyın, çocuğun ne söylediğinizi anlayıp anlamadığını araştırın, çocuğa bazı şeyler sorun ve size doğru cevap verip vermediğine bakın.

3)İşitme engelli çocukların kendilerini anlatma zorlukları olduğundan, sınıfta onlara daha fazla zaman ayırın ve kendisini ifade edebileceği farklı yollan anlamaya çalışın.

4)İşitme engelli çocukların ilgi-yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için çocuğu pek çok yönü ile değerlendirin ve ona en uygun olan eğitim programlarını saptayın. Bu durum aile ve diğer derslere giren öğretmenlerle işbirliği yapılarak ortaya çıkarılır.

5)İşitme engelli (ağır işiten) işitme cihazı kullanıyorsa müzik yeteneğini geliştirmeye ve program dışı grup faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.

6)İşitme engelli çocuklar öğretmeni tarafından zamanında fark edilmez ve gerekli önlem alınmazsa bu engelinin dışında bir takım uyum güçlükleri geliştirebilirler. İşitme engelli çocuk bu engelini gizlemek için yalnızlığı yeğler. Sınıf içinde geçen konuşma, tartışma, soru ve direktifleri anlamayabilir. Bu anlamayış onu alay konusu haline getirebilir. Öğretmen bunları dikkate alarak, sınıfta bazı önlemler almalıdır

7)İşitme engelli olan çocuklar sınıftaki etkinlikleri ya gözle ya da sürekli ve zorunlu bir dinlemeyle izlemeye çalışacaklarından ötürü bu çocuklar diğer öğrencilerden daha çabuk yorulabilirler. Bu husus öğretmen tarafından dikkate alınmalıdır.

http://www.panisitme.com/icerik/83/isitme-engellilerin-egitiminde-aileye-tavsiyeler.aspx

İŞİTME ENGELLİLER KİTAP ÖNERİLERİ

İçimdeki Müzik – Sharon M. Draper

İngiltere’nin saygın edebiyat ödüllerinden Coratta Scott King ödüllü yazar Sharon M. Draper’dan hüzün ve umut dolu soluksuz okunacak bir roman. Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alınarak kaleme alınmış. 11 yaşındaki Melody’nin hastalığının adı Spastik ikili kuadripleji yani beyin felci. Yürüyemiyor, konuşamıyor, tekerlekli sandalyeye mahkum. Hiçbir uzvuna komut veremeyen bu küçük kızın beyni ise mükemmel işliyor. Hikâye Melody’nin öğretmenlerine, arkadaşlarına, komşularına kısaca dış dünyaya kendini kanıtlama çabasını anlatıyor. İncelikli, naif, akıcı, komik ve ilham verici bir eser. Sesini asla unutamayacağınız bu cesur kızla tanışmaya hazır mısınız?

İşitme Engellileri İçin Etkinlikler

1)YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİ

Yaratıcı drama etkinliklerinde çocuk dil ve iletişim becerilerini, problem çözme
becerisini ve yaratıcılığını geliştirir. İşitme engelli çocuk, başkalarıyla dramatik oyun
oynarken diğer çocukların da kendisiyle aynı veya farklı duygu ve düşünceleri olduğunu
öğrenir. Etkinlikte farklı roller alarak sosyal etkileşim yönünden yeni deneyimler kazanır.
Özellikle kaynaştırma eğitiminde yaratıcı drama çalışmaları, çocukların birbirlerini
tanımaları açısından önemlidir.

2)SANDALYE KAPMACA
İşitme engelli çocukların, sesi ve sessizliği fark etmesi için uygun bir oyundur. İlk
zamanlarda, sesi duymasa bile, işiten veya daha iyi işiten arkadaşlarını taklit ederek sesin
varlığı ya da yokluğuna göre hareket edildiğini taklit ederek anlamaya başlar.
Öğretmen, çocuklara oyunu anlatır. Çocuk sayısından bir eksik sandalye, daire
oluşturulacak şekilde konulur. Çocuklar sandalyelerin dışında beklerler. Müzik çaldığında,
sandalyelerin etrafında dans ederek, dolaşırlar. Müzik durduğunda, sandalyeye otururlar.
Ayakta kalan çocuk, kenarda ritim tutarak arkadaşlarının oyununu izler. Sona kalan iki
çocuk ve tek sandalyeye en son oturan çocuk, alkışlanır ve müzik açıp kapatma hakkını
kazanır. Bu şekilde oyun devam eder.

TEKERLEMELER

İki kiraz aldım.
Kulağıma taktım.
Kirazları yedim.
Saplarını attım.

İşitme Testi

İşitme testi bir diğer adıyla odyometri testi ne kadar ses işitebildiğinizi ölçer. Bu testlerin uzman bir odyometrist tarafından yapılması önem taşır.

İşitme testinin türleri nelerdir?

İşitme testinin (odyometri testi) 4 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, timpanometri ve akustik refleks testleridir. 

Saf ses odyometrisi

En sık uygulanan işitme testidir. Saf ses odyometrisi, her iki kulağın farklı frekanslarda duyabildiği minimum ses şiddetini belirler. 

Konuşma odyometrisi

Kulağın temel görevi olan insan sesinin duyulması ve değerlendirilmesi, konuşma odyometrisinin temelini oluşturmaktadır. 

Timpanometri

Orta kulağın basıncını ölçen timpanometri testinde dış kulak yoluna hava basıncı uygulanarak orta kulak ve kulak zarı hareketliliğinin ölçülmesi sağlanır. 

Akustik refleks testleri

Orta kulaktaki stapes kasının, akustik uyaranlara verdiği yanıta akustik refleks denir. Beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir.

İşitme kaybının dereceleri nelerdir?

Bir bireyin işitme kaybının miktarı hafif, orta, ileri düzeyde veya ağır olarak derecelendirilir. Bunun seviyelerini gösterecek olursak:

Normal işitme:

  • 20 dBHL’ye kadar düşük sesleri işitebilirsiniz.

Hafif işitme kaybı:

  • Duyma yeteneği daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 25 – 39 dBHL arasındadır. Gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte bir miktar zorlanırsınız.

Orta dereceli işitme kaybı:

  • Duyma yeteneği daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 40 – 69 dBHL arasındadır. İşitme cihazı olmadan konuşulanları takip etmekte zorlanırsınız.

İleri düzeyde işitme kaybı:

  • Duyma yeteneği daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 70 – 89 dBHL arasındadır. Güçlü işitme cihazları veya implant gerekir.

Ağır işitme kaybı:

  • Duyma yeteneği daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 90 dBHL’den başlar. Daha çok dudak okuma ve/veya işaret dili veya implant kullanımına ihtiyaç duyarsınız.

İşitme Engelliler İçin Gözlük

Düzce’de lise son sınıf öğrencileri Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek’in yolları, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde kesişti. İki öğrenci özellikle engelli bireylerin toplumda nasıl daha rahat hareket edeceği ve iletişim kuracağı konusunda çalışma yapmaya başladı. İki öğrenci de işitme engelli bireylerin topluma daha kolay entegre olması ve iletişim kurması için gözlük tasarladı. Gözlük sayesinde cep telefonlarına kurulan yazılım, sesi yazıya dönüştürüyor. Gözlükteki panellerden cama yansıtılan yazılar, işitme engelliler tarafından okunabiliyor.

İki liselinin geliştirdiği gözlük projesinin de içinde yer aldığı video, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medyada “Gençlik nereye gidiyor? sorusunun cevabı müsaadenizle bir video ile vermek isterim” başlığı altında paylaşılınca gözlüğü tasarlayan Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek ilgi odağı haline geldi.

Proje hakkında bilgi veren Ömer Berkay Biçen, “Arkadaşımla beraber işitme engelliler için bir gözlük tasarladık. Bir beyin fırtınası çalışması sırasında bu fikri bulduk. Beraber konuşurken bu fikir ortaya çıktı” dedi.

Dağhan Akyürek ise, “İşitme engelliler için proje yapmamızın sebebi günlük hayatta iletişim konusunda sıkıntılar çekiyorlar. İşaret dili kaçımız biliyoruz? Ayrıca çok fazla işitme engelli birey var. Okuyarak daha hızlı iletişime geçmenin daha kolay olduğunu düşündüğümüz için bu projeyi yaptık” diye konuştu.

Gözlüğün çalışma prensibi hakkında bilgi veren Akyürek, “Gözlük karşıdan aldığı sesi ardinyo aracılığı ile yazıya çeviriyor. Yazıya çevirdiği bilgiyi ekrana aktarıyor. Ekran sayesinde de gözlük üzerindeki optik sistemden cama yansıyor. O camdan da gözlüğü takan kişi yazıyı okuyup karşıya geri bildirim verebiliyor. Bu sayede iletişime daha kolay geçmiş oluyor” dedi.

VİDEOLAR

https://www.instagram.com/p/CL8opJ_qKCq/?igshid=1citr83dhbqyv
https://www.instagram.com/p/Buie1GHgHgG/?igshid=1pb6x8iuq721o

Dokümanlar

Farkında olalım, farkındalık yaratalım…