Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, bireyin sosyal etkileşim sorunları ...
Daha Fazlasını Oku

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozuklukları, kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde ya da her ikisinde görülen sorunları ifade ...
Daha Fazlasını Oku

Bedensel Engelliler

BEDENSEL ENGEL NEDİR? Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve ...
Daha Fazlasını Oku

Görme Engelliler

Özel Eğitim Alanı: Görme Yetersizliği Dış dünyayı algılamamız ve tanımamız için gerekli en önemli duyu organımızdan biri gözlerimizdir. Gözler bir ...
Daha Fazlasını Oku

Üstün Zekalılar

Üstün Zekalıların Belirtileri ve Eğitimi Zeka Nedir? Akıl yürütme, analiz yapma, düşünme, yorumlama ve edindiği bilgiyi kullanarak yeni bir şeyler ...
Daha Fazlasını Oku

İşitme Engelliler

Bireyin herhangi bir frekansta verilen sesi işitmemesi durumunda “işitme engeli” var demektir. İşitme engeli ve tiplerinin farklı dereceleri bulunmaktadır.Duyma yetisini ...
Daha Fazlasını Oku

Kaynaştırma Eğitimi

2018 yılında güncellenen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede ...
Daha Fazlasını Oku

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, ...
Daha Fazlasını Oku

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol ...
Daha Fazlasını Oku

Hafif Düzey Zihinsel Yetersizlik

EĞİTİLEBİLİR ZEKA ENGELLİ ÇOCUKLAR: Zeka, insanların karşılaştığı durumları değerlendirmesi ve yeni bir davranma biçimi geliştirmesindeki en temel araçtır. Zeka Engeli; ...
Daha Fazlasını Oku